Oprekkende krimp – III

Het geloofsgesprek

GeloofsgesprekSoms gebeurt er van alles tegelijkertijd in je leven. Er is nauwelijks tijd om stil te staan bij jezelf of rustig te overdenken wat er allemaal gebeurt in je eigen omgeving en in de wijde wereld om je heen.

Of het gaat helemaal andersom, altijd druk, druk en dan volgt er ineens een grote stilte. Er is van alles veranderd in je leven en je staat ineens met lege handen, het is niet meer druk, integendeel het is stil en het blijft stil.

Veranderingen, gebeurtenissen in eigen leven of in de wereld om je heen, ze roepen vragen op en het zoeken naar antwoorden kan een eenzaam avontuur zijn.

Daarom heeft de Werkgroep Vorming & Toerusting een uitnodiging gestuurd aan een groep parochianen van IJmuiden, Alkmaar en Haarlem om met elkaar in gesprek te gaan en de verbinding te zoeken tussen het dagelijkse leven en de boodschap van het evangelie.
Gezamenlijk op zoek gaan naar antwoorden die anderen mogelijk hebben gevonden in hun geloof en in hun levenservaring. Iedereen die serieus mee wil praten en die met ons wil zoeken naar antwoorden op levensvragen is hartelijk welkom.

Praktisch geloven, hoe kan dat lukken? Hollen of stilstaan.
Een open gesprek op 25 augustus 2009 in het Adelbertuscentrum te IJmuiden.

Ook een initiatief uit de Groeinota van het Collegiaal Bestuur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 augustus 2009