Theologen confereren over het Petrusambt

In Neustadt-Weinstrasse in Duitsland vindt deze dagen de 41e Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie plaats. Vanuit Nederland zijn er twaalf deelnemers aan de conferentie, waaronder de beide bisschoppen.

Das Papstamt und der römisch-katholisch/alt-katholische Dialog is het onderwerp van de conferentie van 2009, daarmee aansluitend bij een thema uit het nog komende document van de IRAD (de internationale rooms- oud-katholieke dialoog).

In 1969 stond dit thema ook al op de agenda van de Theologenconferentie, maar het komt nu terug vanwege het rapport van de IRAD. 

Sprekers tijdens de conferentie zijn:
Prof. Dr. Urs von Arx, em. Professor Nieuwe Testament, Homiletiek en Geschiedenis van het Oud-Katholicisme aan de Universiteit Bern.
Prof.  i.R. Dr. Grigorios Larentzakis, van 1997 tot zijn emeritaat plaatsvervangend hoofd van het Instituut voor Oecumenische Theologie, Oosterse Orthodoxie en Patristiek aan de Katholieke-Theologische Faculteit van de Karl-Franzens-Universität Graz; destijds deelnemer aan de Orthodox-Altkatholischen Arbeitsgruppe;
Dr. Oliver Schuegraf, Hoofd van de Kerkeraad in Hannover, Co-President van de Dialoogcommissie VELKD (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands) met de Oud-Katholieke Kerk van Duitsland;
Prof. Dr. Hans Jörg Urban, voormalig directeur van het Johann-Adam-Möhler-Institut voor Oecumene in Paderborn; deelnemer aan de IRAD;
Prof. Dr. Jan Visser, em. Professor aan het Oud-Katholiek Seminarie en em. Hoofddocent pastoraal theologie aan de Universiteit Utrecht en eveneens deelnemer aan de IRAD.
Een referent van Anglicaanse zijde.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 augustus 2009