Wereldraad kiest nieuw gezicht

Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken komt vanaf vandaag bijeen om een nieuwe secretaris-generaal te kiezen als opvolger van dr. Samuel Kobia.
Er zijn nog twee kandidaten overgebleven: de Presbyteriaan Rev. Dr Park Seong-won uit Korea en de Lutherse Rev. Dr Olav Fykse Tveit uit Noorwegen.

Het Centraal Comité heeft ook als taak stappen te zetten op de weg van de afslanking van deze Internationale Oecumenische Organisatie. Dat mede gedwongen door de financiële situatie van de Wereldraad.

Aartsbisschop Joris Vercammen is vanuit de Theologenconferentie naar Geneve doorgereisd voor de zitting van het Centraal Comité, waar hij deel van uit maakt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 augustus 2009