Oud-Katholiek Lekenforum 2009

Communiqué van het Internationaal Oud-Katholiek Lekenforum 2009 in Brixen

Jongste deelnemer lekenforumVan 12 tot 16 augustus was het Internationaal Oud-Katholiek Lekenforum bijeen in Brixen en hield zich bezig met het thema “Wegen tot bemoediging van leken – veelvoudige gaven waarderen.”

Uitgaande van een inventarisatie van het engagement van de leken in onze kerk verdiepte het plenum zich in de missie en het optreden van de Heilige Paulus. Hierbij konden veel impulsen gevonden worden en een vruchtbare overdracht naar de situatie van onze diasporakerk plaatsvinden. Paulus benut de veelvoudige charismata in zijn gemeenten om deze op te bouwen. Hij waardeert ieder charisma en geeft het een plaats. Charismata zijn in de paulinische betekenis geen doel op zichzelf, maar vinden hun ontplooiing in de opbouw van de gemeente. Leiding geven, ook een charisma, bestaat in dit verband in het erkennen, waarderen en coördineren van de onderscheidene gaven en het dienstbaar maken daarvan aan het geheel. Leiding geven houdt in dit verband in “management van charismata”. Er moet daarbij benadrukt worden dat volgens 1 Korintiërs 12 ieder charisma gelijkwaardig is aan de andere en dat er geen hiërarchie van charismata bestaat.

Voor kerk zijn is een structuur nodig, wil zij in continuïteit existeren. Zij heeft echter flexibiliteit nodig om haar taak in de actuele levenssituatie uit te kunnen voeren en haar schat aan gaven tot hun recht te laten komen. Bestaande structuren moeten daarom altijd weer op hun zinvolheid en functionaliteit beproefd worden. Veranderingen kunnen alleen slagen, als zij voortkomen uit een synodaal proces, dat gekenmerkt wordt door openheid van informatie, gelijkwaardigheid en wederzijdse waardering van alle deelnemers.

Het lekenforum komt op grond hiervan tot de mening dat alle leden van de kerk en de kerk als geheel er recht op hebben dat gaven tot haar opbouw zich op constructieve wijze kunnen ontplooien. Het plenum ziet hierin een bijzondere voorbeeldfunctie en opgave van de oud-katholieke kerken.
Zie ook het uitgebreid verslag.

Tekst: Adrie Paasen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 augustus 2009