Nieuwe leider Wereldraad van Kerken

De Lutherse Rev. Dr Olav Fykse Tveit uit Noorwegen is gisteravond gekozen als nieuwe secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Hij zal dr. Samuel Kobia gaan opvolgen.
De Noorse theoloog Tveit, geboren op 24 November 1960, is secretaris-generaal van de Raad voor Oecumenische en Internationale Betrekkingen van de Kerk van Noorwegen. Hij wordt de tweede Lutheraan die de Wereldraad gaat leiden in haar 61 jarige geschiedenis. Aartsbisschop Joris Vercammen rapporteert vanuit Genève:

“De wereldraad is een uniek geschenk van God voor de zaak van de eenheid onder de mensen!” Deze uitspraak van de nieuwe algemeen secretaris, Olav Fyske Tveit,  tekent zijn diepe overtuiging dat christenen gezonden zijn om ervan te getuigen dat eenheid onder mensen mogelijk is. De nieuwe secretaris is geen afstandelijke theoloog of een zakelijke manager. Hij is zeker een spiritueel en gelovig mens, die bovendien verstand heeft zowel van theologie als van management. Zijn CV maakt dat wel duidelijk.

Bovendien is het interessant te weten dat hij in Noorwegen een van de architecten is geweest van Noorse Raad van Kerken die op een bijzonder interessante wijze de samenwerking met de kleine kerken heeft geregeld. Als dominante kerk die meer de 90% van de Noorse Bevolking vertegenwoordigt had men gemakkelijk de aanwezigheid van kleine kerken kunnen negeren. Toch heeft men een structuur ontworpen waarbij de Noorse Kerk zich verplicht niet alleen rekening te houden met de kleine kerken, maar ook over alle belangrijke vraagstukken in kerk en maatschappij tot een gezamenlijk standpunt te komen. Niks van een oecumene waarbij men zich als afzonderlijke denominatie zo veel mogelijk wil profileren, maar integendeel erkentelijkheid voor wat kleinere geloofsgemeenschappen, vaak vanuit een specifieke bewogenheid, aan te brengen hebben.  Deze achtergrond neemt hij vast mee in zijn benadering van de opdracht van de Wereldraad, die zich ook aan de inspiratie die kleine kerken aan te bieden hebben, te goed kan doen.

Toen ik de nieuwe secretaris na de verkiezing feliciteerde, heb ik mijn waardering uitgedrukt voor deze benadering, die ook bij de reorganisatie van de Wereldraad als aandachtspunt moet worden meegenomen. Precies de bewogenheid van Olav Fyske Tveit en zijn gelovig getuigenis geven het vertrouwen dat hij niet alleen oog zal hebben voor de zakelijke aspecten. Zelf hoorde ik hem ook zeggen dat ‘gebed de basis is voor de wereldraad’ of anders uitgedrukt: de Wereldraad is niet alleen een ‘global player’ maar ook een ‘global prayer’! Het betekent niet dat zakelijkheid niet ter zake zou zijn, dat is het wel, maar een zakelijkheid zonder ziel zal zeker voor de Wereldraad geen nieuwe toekomst openen.

Er ligt heel wat werk op de nieuwe secretaris te wachten. De reorganisatie van de wereldraad is in volle gang maar mist op dit ogenblik die leidende figuur, die met zakelijk inzicht de bewogenheid op een haalbare en eigentijdse wijze gestalte kan geven. Olav Fyske Tveit is zeker iemand die de Wereldraad daarbij nu nodig heeft.

foto: © WCC/Peter Williams

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 augustus 2009