Losvast

 
Master GreteWat kunnen we doen om de betrokkenheid van jongeren en jongvolwassenen bij de kerk te bevorderen?
Deze vraag kwam voort uit het beleidsplan van de parochie Amersfoort en vormde de vraagstelling bij het onderzoek, dat past. Grete Verhey deed ter afsluiting van haar master pastorale studies aan de Theologische faculteit van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Afgelopen donderdag werd haar de bul uitgereikt.

Na een brede orientering op de vele onderzoeken die hiernaar gedaan zijn de laatste tientallen jaren in andere kerken en in de samenleving en na een aantal gesprekken hierover met mensen die in onze kerk actief zijn op het gebied van jongerenwerk, heeft Grete Verhey op basis hiervan en op basis van zevental specifieke onderzoeken een vragenlijst opgesteld.

Deze vragenlijst bevatte naast meer algemene vragen, ook vragen naar bijzondere oud-katholieke aspecten, zoals met name de beleving van kerkdiensten en van de parochiegemeenschap.
De vragenlijst werd naar alle jongvolwassenen van 20-30 jaar gestuurd, die ingeschreven staan bij de landelijke Oud-Katholieke Kerk. Van de 390 opgestuurde vragenlijsten werd ongeveer een kwart correct ingevuld retour gekomen.
Grete heeft de antwoorden geanalyseerd naar kerkbetrokkenheid en de verschillen en overeenkomsten bekeken tussen ‘sterk betrokkenen’, ‘weinig betrokkenen’ en ‘niet betrokkenen’.

Bij de conclusies en aanbevelingen valt vooral op dat het persoonlijk element van belang is voor een zekere mate van betrokkenheid. Aandacht voor wat (jonge) mensen in het leven bezighoudt, je persoonlijk betrokken kunnen voelen in de kerkdiensten en je welkom weten bij de gemeenschap ook al kom je daar maar een enkele keer per jaar. Uiteraard worden er meer punten genoemd, maar de onderlinge sfeer in een gemeenschap en de manier van omgaan met elkaar blijkt uit haar onderzoek vooral van belang te zijn.

Dank gaat uit naar allen, die indertijd de vragenlijst hebben ingevuld en retour gezonden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 oktober 2009