Koor- en Kerkmuziekdag te Amersfoort

P R O G R A M M A
Koor- en Kerkmuziekdag – 17 oktober 2009 te Amersfoort (Joris op ’t Zand, ’t Zand 13 ).

     09.30      Ontvangst  +  koffie  +  werkmateriaal
     10.00      Welkom  +  inzingen
                    Vv. werken we o.a. aan een selectie uit het programma w.o.:

  ‘Eens aten de vaderen in de woestijn’             
ZG 2 -79 (Willem Vogel)

  ‘Heilig en Lam Gods’ uit de Thomasmis           
(Jan Raas)

  ‘Dit is het brood dat’ -tijdens comunniegang    
(Dennis Vallenduuk)

  ‘Ave Verum Corpus’  (Edward Elgar)

  ‘Gespijzigd heeft Hij hen’                                OKG 403  Intoïtus

                                          L U N C H P A U Z E

  ‘Het brood het goede brood’                            OKG 755 / ZG 2 -133
                                                                         (Luuk van der Vegt)

  ‘Zie, God is mijn helper’                                  (Frans Bullens)

 ‘O lead my blindness by the hand                     (John Bishop)

 ‘De eeuwige is voor je, om je te leiden’             St. Patrick (R.Holleman)

    16.30                     Vespers, voorganger pastoor Rudolf Scheltinga

    17.15                     Afsluiting met een borrel en een etentje

Zoals gebruikelijk vragen wij u weer de eigen kerkboeken, OKG en OKK zelf mee te  nemen, de muziekcopieën die u nodig heeft worden uitgereikt bij binnenkomst.
De muzikale leiding is in handen van Liebeth Bultman en Hans de Rie. Een heerlijk dagje zingend werken voor alle koren en zangers uit de OKK. Opgeven bij Jan Hille: tophill@online.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 oktober 2009