Blijde dag voor Frans Teunissen

De vredegroetFrans Teunissen werd priester gewijd op 23 mei 1964 in ‘s-Hertogenbosch door de inmiddels legendarische bisschop Bekkers. Vijf jaar later werd hij ontheven van zijn verplichtingen en trad in het huwelijk met Alexis Smits. Een pastorale bewogenheid bleef hem echter gaande houden ook in zijn beroepsuitoefening.
Frans leerde de Oud-Katholieke Kerk in 2007 kennen en trad toe tot de Eindhovense parochie.

Zijn inhoudelijke inbreng was voor de parochie reden om aan de bisschop het verzoek te richten om Frans weer op te nemen in de geestelijkheid. En na de nodige procedures was het op 11 november dan zover: tijdens de feestelijke vespers van Sint Maarten werd Frans Teunissen geincardineerd (opgenomen) in de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht door de aartsbisschop. Aan Frans werd de status van priester-emeritus verleend. Vele familieleden en vrienden van Frans en parochianen van Eindhoven waren aanwezig in de kathedraal, naast de geestelijken van het bisdom en hun partners, die waren gekomen voor de Sint Maartensviering.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 november 2009

De stola wordt omgehangenFrans en echtgenote met de bisschop