Aartsbisschop Eijk krijgt assistentie

Nieuwe hulpbisschoppenPaus Benedictus XVI heeft vicaris-generaal Ted Hoogenboom en vicaris Herman Woorts benoemd tot hulpbisschoppen voor het aartsbisdom Utrecht.

Mgr. Ted Hoogenboom (1960) studeerde constitutioneel, administratief en internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht en theologie aan de Theologische Faculteit (KTU). Op 25 september 1999 werd hij priester gewijd door kardinaal Simonis. Hij behaalde een licentiaat in canoniek recht en een diploma jurisprudentie aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome. Van 2001-2005 was hij vice-rector van het Ariënskonvikt. Vanaf 2003 was hij officiaal (hoofd van de kerkelijke rechtbank, red.) van het bisdom. Ook was hij proost van het kapittel. Vanaf 2008 was hij vicaris-generaal van het aartsbisdom. Hoogenboom verricht pastoraal werk in de parochies van Utrecht.  Ted Hoogenboom is benoemd tot titulair bisschop van Bistue.

Mgr. Herman Woorts (1963) studeerde theologie in Amsterdam en Utrecht aan de Theologische Faculteit (KTU). Ook deed hij een studie christelijke kunst aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome. Woorts publiceerde verschillende artikelen. Op 22 februari 1992 werd hij priester gewijd door kardinaal Simonis. Hij was kapelaan in Doetinchem en Wijnbergen (1992), en in Raalte (1996-1997). Later werd hij pastoor in Dalfsen, Hoonhorst en Ommen (1997-2000) en vervolgens in Lemelerveld en Vilsteren (1997). In 2002 werd hij kanunnik van het kapittel van het aartsbisdom Utrecht. Hij was pastoor (ad interim) van Heino en Liederholthuizen en pastoor van het parochieverband St. Maarten op de Utrechtse Heuvelrug (2005-2009). Sinds februari 2009 is hij bisschoppelijk vicaris voor de liturgie (2009). Woorts doceert geschiedenis van de kerkelijke kunst aan verscheidene seminaries.
Herman Woorts is benoemd tot titulair bisschop van Giufi Salaria.

Bron: RKKN
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 december 2009