Bureau in Bonn

Het bureau van de Internationale Bisschoppen Conferentie (IBC) vergadert vandaag en morgen in Bonn.

Dit ‘dagelijks bestuur’ bespreekt de agenda voor de volgende zitting van de Conferentie en de lopende zaken.
De tussenstand van de diverse dialogen wordt opgemaakt en ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een zogenoemd ”Missiefonds”, dat voor de financiering van de arbeid in de gebieden zonder eigen bisschop moet gaan zorgdragen.
In dit missiefonds zouden een aantal bestaande potjes en fondsen moeten worden samen gebracht en onder het beheer van de IBC worden gebracht.

Wil de IBC als organisatie ook beter functioneren, dan zal ook de financiering hiervan beter gestructureerd moeten worden. Nu worden de lidkerken geacht een bijdrage te betalen, maar die financieren ook de diverse werkzaamheden van hun bisschoppen rechtstreeks. Dat maakt het niet helder wat de internationale inspanningen nu werkelijk kosten.
Voorzitter aartsbisschop Vercammen heeft voorstellen gedaan dit beter te regelen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 december 2009