Reeks bezoeken 2009 afgesloten

De bisschoppen hadden in 2009 een intensief programma van werkbezoeken aan parochies. De serie bezoeken werd op dinsdag 8 december afgesloten in Egmond door de bisschop van Haarlem.

Er was een boeiend gesprek met het kerkbestuur over het waarom van kerk-zijn en wat daarvoor nodig is. Het gehalte pastoors was bijzonder hoog, naast pastoor Ploeger waren ook de assisterende pastoors Van Oosterhout en Scheltinga namens de parochie present bij het bezoek.

Na een sfeervolle pontificale vesper werd afgesloten met een gemeentevergadering, in totaal waren er zo’n vijftig parochianen opgekomen om met de bisschop in gesprek te gaan. Thema’s waren: hoe bereik ik degenen, die wel gedoopt zijn, maar zich niet meer laten zien in de kerk en de vraag hoe de kerkelijke betrokkenheid ook financieel wat beter uit de verf kan komen.

In 2010 worden de werkbezoeken weer voortgezet.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 december 2009