Studiedag kerk en kerkelijk ambt

De halfjaarlijkse studiedag voor de pastores heeft ditmaal het thema ‘Kerk en kerkelijk ambt’.

Zowel in het oecumenische gesprek als in de kerkelijke praktijk is veel te doen om het kerkelijk ambt.
Een predikantenvereniging als ‘Op Goed Gerucht’ wil duidelijk afrekenen met het stoffige imago van het predikantenberoep. In de RKK ging vorig jaar veel aandacht uit naar het initiatief van de Nederlandse Dominikanerorde om parochies hun eigen ambtsdragers te laten kiezen. Daarop volgde stevige reacties. 

In het oecumenisch gesprek komt steeds de vraag naar het bisschopsambt naar boven. Sinds het zogenaamde ‘Lima-rapport’ is men over het algemeen meer en meer overtuigd geraakt van de noodzaak van een dergelijk ambt, hoewel in de praktijk niet zozeer het spirituele, maar vooral het juridische van het ambt de actualiteit bepaalt.

Ook in de oud-katholieke ecclesiologie wordt veel gereflecteerd over de vraag naar het ambt en wordt gezocht naar een eigentijdse gestalte ervan.

De studiedag over ‘Kerk en kerkelijk ambt´ is bedoeld als een bijdrage tot de gezamenlijke reflectie.
Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar ´theologie van de religie, in het bijzonder van het christendom´ aan de Universiteit van Tilburg, is bereid gevonden om twee inleidingen te verzorgen. Borgman is RK, systematisch theoloog, leerling en biograaf van Schillebeeckx en bekend als een ´kritisch theoloog´, die zowel meer fundamentele bijdragen als artikelen en boeken voor breder publiek heeft gepubliceerd. Prof. Borgman is goed ingevoerd in de problematiek van het kerkelijk ambt (zie zijn boek ´Metamorfosen´ uit 2006 bv.) en deze studiedag biedt een unieke gelegenheid om met een aantal van zijn interessante ideeën van dichtbij kennis te maken en vooral om met hem persoonlijk van gedachten te kunnen wisselen.

De besloten studiedag wordt gehouden op donderdag 10 december 2009 in het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in Amersfoort. Aanvang: 09.30 uur (gewijzigd!) Sluiting: 16.00 uur. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 december 2009