Hoger dan de engelen


De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning ter voorbereiding op het feest van Pasen. De bisschoppen geven ook dit jaar een boekje uit voor deze bijzondere tijd.

In het boekje wordt de brief aan de Hebreeën gevolgd, een van de geschriften uit het Nieuwe Testament. In dit werk wordt een centrale gedachte uit het christelijk geloof uitgewerkt: Jezus Christus heeft met zijn leven een offer aan God gebracht. Als hogepriester heeft hij een nieuw verbond tussen God en mensen gesloten. Wie aan dit geloof vasthoudt, laat het verleden achter zich. Hij richt zich volkomen op de toekomst en overwint de beperktheid van het heden.

Per dag wordt een schriftgedeelte gegeven met daarbij een korte meditatie en een gebed.

Aan de uitgave werkten enkele pastores, een theologe en twee lectoren mee.

Een uitgave van het bisschoppelijk bureau van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, dat in de loop van week 6 leverbaar wordt. Bestellen is al mogelijk.
Het opnieuw fraai vorm gegeven boekje kost 5 euro p.s. inclusief verzendkosten.
(parochies krijgen bij het bestellen van meerdere exemplaren een reductie).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 februari 2010