Ontmoetingsdag met Anglicanen en Orthodoxen

Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke christenen ontmoeten elkaar – hoezo? – Omdat het noodzakelijk is.

Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Onze kerken staan alle drie op hun eigen manier in de traditie van de apostelen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van de apostelen gebouwd te zijn.

Alle drie onze kerken leven ten midden een geseculariseerde samenleving hier in Nederland. Maar wij willen ons daarbij niet neerleggen. Wij willen getuigen van de hoop die in ons leeft voor het leven van de wereld”

 

Daarom willen wij op deze ontmoetingsdag van elkaar ervaren hoe wij met deze situatie die wij met elkaar delen omgaan. Leden uit onze drie kerken zullen vertellen hoe zij proberen met deze situatie om te gaan. Daarnaast is er ruimte voor gesprek.
Wij sluiten deze dag af met een gezamenlijk vesper.

Datum:  zaterdag 13 maart.
Tijd:   10.30 uur tot 15.30 uur.

Sprekers: docent praktische theologie Utrecht dr. R. Robinson
moeder Maria, overste van het orthodoxe klooster te Asten/Brabant
Rev. S. van Leer, pastoor van de anglicaanse parochie Arnhem
en bisschop Athenagoras, orthodoxe bisschop

Locatie:  Oud-Katholieke kerk van de HH. Jacobus en Augustinus ,
Juffrouw Idastraat 13, Den Haag

Contact en aanmelding bij:

pastoor H. Münch, 0255-515260 fam.munch@planet.nl

.
Kosten:  10 euro, inclusief lunch en koffie/thee, ter plaatse contant te betalen.

Wat kunnen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen?
Begeestering en liefde voor hun eigen traditie en voor het mooie dat ze hebben leren kennen in beide andere tradities en enthousiasme om van daaruit te kunnen getuigen in onze samenleving.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 februari 2010