Een gastvrije ontvangst – 20 maart

Vorig jaar heeft de commissie Vorming & Toerusting een dag georganiseerd voor mensen die betrokken zijn bij kerkopenstellingen. Er zijn ervaringen uitgewisseld en tips gegeven hoe met gasten om te gaan.
Op deze zeer geslaagde dag komt nu een vervolg.

Deze keer staan de gasten centraal, die niet alleen maar komen kijken bij een openstelling maar een dienst meemaken.
Wij zeggen het gemakkelijk aan het einde van een eerste gesprekje: als u wilt weten hoe het echt bij ons is, kom dan een keer een dienst meevieren. Of mensen hebben de weg naar onze kerk gevonden via een kennis, een persbericht of een website.

En dan stapt er opeens een onbekende de kerk binnen. Hoe gastvrij of gastvriendelijk zijn we dan?
Waaraan zou onze gast behoefte hebben? Welke drempels liggen er voor een willekeurige bezoeker?
Zijn we in staat om ze toch, een beetje, deelgenoot te maken van wat wij tijdens en na de vieringen beleven?

“Een vierende gemeenschap is als een glimp van hoe het er in de hemel aan toe gaat” schrijft de aartsbisschop in De Oud-Katholiek. Kunnen we dat ook herkenbaar maken voor de gasten die we ontvangen?

Over deze vragen gaat de bijeenkomst van zaterdag 20 maart a.s.

Een deel van de dag wordt besteed aan de promotie-DVD die door onze kerk is gemaakt. Wat laat de DVD zien over hoe we kerk wíllen zijn? De DVD kan ons zo een spiegel voorhouden. Maar we kunnen de DVD ook laten zien aan mensen die met onze kerk willen kennismaken. Welk beeld krijgen ze dan van ons, van onze kerk?

De dag is bedoeld voor iedereen die na wil denken en met elkaar wil praten over de gastvrijheid van onze diensten. Want het is van belang dat wij mensen die ons bij uitstek dáár opzoeken, goed ontvangen.

De organisatie van deze dag is in handen van: Rina Homan, Joke Kolkman en Han van Peer.

De bijeenkomst vindt plaats in Haarlem, in het kerkcomplex van de Parochie van de H. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76 (zij-ingang tussen pastorie en kerk) op zaterdag 20 maart 2010 van 10.30 tot 14.30 uur.
Zaal open voor koffie en thee 10.15 uur.
Als u zelf uw lunchpakket meeneemt, zorgen wij voor melk en karnemelk.

Opgeven, bij voorkeur per mail, bij: Mariska Donker, mariskadonker@quicknet.nl tel. 023-5392080, voor 15 maart.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 februari 2010