Stewards gezocht

Stewards gezocht voor het Oecumenische congres voor Europese Christenvrouwen!

Ben jij tussen de 18 en de 25 en heb je zin om een weekje steward te zijn voor dit congres?

Meld je dan bij Femmy Janson!

Het congres vindt plaats van 23 tot en met 29 augustus in Loccum in Duitsland. Als steward ben je al een dag eerder aanwezig om mee te helpen voorberieden. Tijdens het congres verleen je hand- en spandiensten en zorg je dat het congres goed verloopt.

Dus: Ben je altijd al eens benieuwd hoe het er aan toe gaat op een congres met oecumenische vrouwen? Meld je aan!

Voor meer info:

femmy.janson@gmail.com / 06-11424902

www.efecw.net

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 februari 2010