Missie met eigen website

De Bisschoppelijke Commissie ‘Oud-Katholieke Missie Sint Paulus’ is een organisatie van vrijwilligers sinds de instelling ervan in 1967. Zij heeft tot opdracht als ‘partner in mission’ de verbreiding van het Evangelie, buiten Nederland, te realiseren, door hulp te verlenen bij de opbouw en uitbreiding van lokale kerkgemeenschappen.
Verder stelt zij zich ten doel een levend missionair bewustzijn bij de leden van de Oud-Katholieke Kerk op te wekken.
Sinds enige tijd heeft de Missie een eigen website, waar informatie over de diverse projecten overzichtelijk is terug te vinden.
Een waardevolle aanvulling en een goede wijze van terugkoppeling aan ieder, die de Missie steunt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 maart 2010