We zijn niet meer zo bijzonder

De jaarlijkse bijeenkomst van de pastores en besturen van de zogenoemde ‘buitengewesten’ kent al een lange traditie.  In Utrecht kwamen de werkers uit Groningen, Jorwert, Twente, Maastricht, Eindhoven, Nijmegen en eentje uit Almere samen op zaterdag 6 maart. En dat was zeker al voor de 17e maal.

Onder leiding van de Kerkopbouwwerker Han van Peer werd in de ochtend de dvd Stel ik zoek een kerk als leidraad genomen. Een ieder moest een keuze maken uit de verschillende elementen van de O.K. identiteit als persoonlijke aansprekend of kenmerkend voor de eigen kerkplek.

Na de praktijkverhalen van de Kaleo actie in Eindhoven en de ervaring in Jorwert kwamen in de middag allerhande praktische vormen van activiteiten aan bod. Uit de voorgegeven lijst werd per plek een activiteit uitgezocht en hiervoor een realiseerbare opzet gemaakt.
Een praktische en leerzame dag voor de kleine twintig deelnemers. Maar er werd ook geconstateerd dat het een dag voor kerkopbouw was, waaraan alle parochies wel hadden kunnen deelnemen. De buitengewesten moesten eigenlijk vaststellen dat ze niet zo afwijkend meer zijn. Misschien volgend jaar een overstap naar een dag voor alle kerkbesturen?

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 maart 2010