Oliewijdingen

Haarlem: de oliewijding voor het bisdom Haarlem vindt plaats in de kathedrale kerk van H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem op de maandag 29 maart a.s. De dienst begint om 19.30 uur.

Utrecht: voor het Aartsbisdom Utrecht wordt de oliewijding gehouden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht op de vooravond van de Witte Donderdag in de Goede Week, woensdag 31 maart om 19.30 uur.
De viering in Utrecht is live te horen voor wie aan huis is gebonden en toch mee wil vieren. Maak de aangegeven verbinding.

Op talloze plaatsen in de Bijbel speelt olie een belangrijke rituele rol. In de verhalen van het Oude Testament wordt (olijf-)olie gebruikt om een koning of profeet te ‘zalven’, dat is: onder Gods zegen aan te stellen. En ook in het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’, de eretitel van Jezus, ernaar. Die naam betekent immers ‘gezalfde’. In de katholieke kerk is olie niet weg te denken. Het wordt gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

De nieuwe olie van het jaar wordt bij de oliewijding gezegend. Dat gebeurt per bisdom op één plek: in de kathedraal van de bisschop. (De kathedraal is de thuishaven van de bisschop: de kerk waar – letterlijk – zijn stoel, de ‘kathedra’, staat.)

Daarmee is deze viering een teken van verbondenheid tussen alle parochies in een bisdom. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk. Bij de wijding staan er grote potten met olie en balsem in de kerk die heerlijk ruiken.

Associaties
In de teksten en gebeden van deze dienst komen nogal wat associaties uit de Bijbel met het woord ‘olie’ naar boven:

‘Gezalfd met de Heilige Geest’
‘Een zachtmoedige als verzachtende olie voor de schurende pijn in de wereld’
‘Bron van geestkracht’
‘Bescherming tegen kwaad’
‘Teken van vrede’