Springen voor Willibrord

Sinds de Middeleeuwen vindt op dinsdag na Pinksteren de Processie van Echternach (Luxemburg) plaats ter ere van Willibrord. Het is een zogenaamde springprocessie: de deelnemers springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet.
Dit is in 1947 zo ingesteld omdat het toenmalige ritme (drie stappen naar voren en twee terug) voor chaos zorgde.

Onder de deelnemers is een aantal oud-katholieken die ook dit jaar de processie op 25 mei willen meemaken.
Zij zullen zich aansluiten bij de Einzelpilgergroepen. Dat zijn de groepen van zo’n 200 personen waarbij een muziekkorps meeloopt. Einddoel van deze devotie-tocht is de basiliek. Daar gaat de stoet langs de schrijn van Sint Willibrord.

Bij voldoende aanwezigheid van oud-katholieken in Echternach zal daar ’s morgens om acht uur een eucharistieviering zijn waarin mgr Joris Vercammen voorgaat. Wie interesse heeft, neme contact op met Edward Smit .
In verband met de organisatie graag aanmelden voor 10 mei.

Zie ook: http://www.willibrord.lu (ook nederlandstalig)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 maart 2010