Bid en werk

De Werkgroep Sint Willibrord organiseert als vervolg op de vorige bidwerkdag van oktober 2009 wederom een dag om gezamenlijk bezig te zijn met het lezen van Bijbelteksten, het analyseren van de kern en tenslotte het geheel samen te vatten in een “kort” gebed.
De vruchten van deze dag worden benut voor de dagelijkse teksten op de site van de werkgroep (ook te vinden op deze site linksboven onder kopje ‘Getïjden’). 
Nog niet eerder geweest of van gehoord: iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren, mag zich uitgenodigd weten om mee te werken op deze bidwerkdag.
U krijgt daarvoor terug een boeiende en leerzame dag met een verzorgde lunch. ‘s-Middags wordt er geevalueerd aan de hand van voorbeelden de geslaagde en minder geslaagde produkten.
Datum zaterdag 24 april; locatie kerkelijk complex Haarlem.

Opgeven (ivm voorbereiding en lunch) bij :
Rina Homan, rinahoman@live.nl.