Werkbezoeken weer van start

Na in zo’n drie jaar tijd alle parochies te zijn langs geweest, begon de aartsbisschop op maandag 19 april jl. aan zijn tweede ronde van de werkbezoeken nieuwe stijl. En opnieuw mocht Arnhem de spits afbijten.

Voorzien van opnieuw ingevulde werkbladen (een vervolgrapportage) werd eerst met het kerkbestuur door de bisschop gesproken over het ontwikkelde beleidsplan 2009-2012 en de uitvoering ervan.
Positieve zaken zijn het betrekken van de buurt bij het kerkgebouw, de hernieuwde aandacht voor de vieringen in Nijmegen en de betere structuur, die er de afgelopen jaren is gekomen in het leven en bestuur van de Willibrordusparochie. Er werden ook nieuwe initiatieven voorgesteld, zoals de oecumenische aandacht voor Eusebius, de bezinningsdag voor de parochie e.d.
Problematisch wordt de vergijzing gezien en het diasporakarakter van de parochie, waardoor de leden minder gemotiveerd zijn om naast de zondagse viering nog eens in de week naar Arnhem te komen.

Een levendig punt van discussie in de gemeentevergadering vormde opnieuw de eventuele herinrichting van de altaarruimte, waar het laatste woord nog niet over gezegd is en waarvoor de eerste steen nog niet is verlegd.
arnhem gemeentevergadering

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 april 2010