Bisschop Joris in Echternach

Sinds de Middeleeuwen vindt op dinsdag na Pinksteren de Processie van Echternach (Luxemburg) plaats ter ere van Willibrord. Het is een zogenaamde springprocessie: de deelnemers springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet.
Een tiental oud-katholieken uit Nederland deed dit jaar mee met de processie, waaronder de aartsbisschop in vol ornaat.

Bisschop Joris, geflankeerd door twee slippendragers en vooraf gegaan door jonge vrouwen, voert in de straten van Echternach de stoet van geestelijken aan.
De oud-katholieke vertegenwoordiging kwam in de vroege ochtend bijeen voor een eucharistieviering in de nabij de basiliek gelegen oude kerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 mei 2010