Historisch orgel van Zaandam in oude luister hersteld

 

Het orgel in de oud-katholieke kerk in Zaandam stamt uit 1714 en heeft een ingrijpende restauratie ondergaan. Op zaterdag 29 mei a.s. om 16.00 uur wordt het tijdens een dienst onder leiding van bisschop Dirk Jan Schoon opnieuw ingewijd.
Het orgel zal worden ingespeeld door dr. Mattijs Ploeger, pastoor te Egmond en begaafd amateurmusicus.

In 2009 begon de firma Hans van Rossum met de restauratie van dit rijksmonument, waarbij onder meer de windlade werd hersteld, de trapinstallatie gereconstrueerd, het pijpwerk teruggebracht op de oorspronkelijke lengte (en waar nodig hersteld) en het bladgoud gerestaureerd. Aan het oorsponkelijke orgel, gebouwd voor de Amsterdamse schuilkerk “De Paauw” in de Keizerstraat en in 1890 verplaatst naar Zaandam, is in de loop van de eeuwen niet veel gewijzigd en dat maakt het ook zeer bijzonder. Het hele werk kostte rond de 100.000 euro waarvan zeventig procent werd betaald door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Aan de restauratie was em. can. J.Spaans als adviseur verbonden, in de loop der jaren heeft hij zich sterk ingezet voor het behoud en herstel van het rijke orgelbezit in de Oud-Katholieke Kerk.

De houten schuilkerk aan het Papenpad te Zaandam werd gebouwd in 1695 en is eigendom van de Haarlemse Bisschopskas.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 mei 2010