Binnen en buiten

Bisschop in detentie

In het kader van 60 jaar rooms-katholiek en protestants Justitiepastoraat organiseerden de pastores Jan Lange en Ruud Bosma een gospel-event voor de ca. 150 christelijke gedetineerden in PI “De Geniepoort” in Alphen aan den Rijn.
Het zomerse weer op Pinksteren hielp wonderwel mee om dit tot een succes te maken.

Maar niet alleen het weer werkte mee, op de eerste plaats was er vanaf het begin de fantastische medewerking van “hoog tot laag” in de PI om het feest van de grond te krijgen: de directie, de personeelsplanning, de keuken, de beveiliging, de PIW-ers en BEWA’s, de afdelingshoofden, mobiele reinigers, technische dienst: allen hebben hun steentje bijgedragen om het van de grond te krijgen.
Uiteindelijk konden 2 x 75 mannen in de gelegenheid gesteld worden om bijna 2 en half uur te genieten van gospelmuziek, feestelijk omlijst met koffie/thee, gebak, cola, chips en zelfgebakken taarten etc. door de kerkvrijwilligers.

Trekpleister was de Moregospelband uit Rotterdam. Onder de bezielende zang van Joany Muskiet en haar back-vocal girls en muzikanten kwamen evangelische gospels tot leven. “Rain down Holy Spirit, rain down”, was een mooie opening en “We are blessed and highly favoured” een mooie afsluiting. Tussendoor zorgde rapper “The Unexpected” Mumphrey Janga voor flitsende rapteksten.

Ruud Bosma zette in zijn openingswoord het thema “binnen en buiten” neer, door gedetineerden en justitiepastores enerzijds en kerkvrijwilligers, gasten, Exodus nazorg/Kerk met Stip en gospelkoor met elkaar te verbinden. Binnen en buiten hebben elkaar nodig om met effect herstelgericht te kunnen werken. Jan Lange beklemtoonde in zijn dankwoord, dat binnen en buiten elkaar nodig hebben: niet in een ondergeschikte positie, maar als 2 volwaardige vormen van kerk-zijn, die elkaar bevruchten.

De kerkvrijwilligersgroepen van beide pastores deelden mee in de feestvreugde van het jubileum en traden als gastvrouw en –heer op. Gasten van buiten kwamen uit het Hoofdbureau, uit de omgeving en uit de wederzijdse kerkelijke achterbannen.
Zo waren o.m. aanwezig pastores en predikanten uit Alphen a/d Rijn, vertegenwoordigers van kerkraden en parochiebesturen, Mgr. Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht van de Oud Katholieke Kerk van Nederland, Jan Maasen van de Rotterdamse DCI, ds. Theo Middelkoop, de voorganger van Ruud, hoofdpredikant Jan Eerbeek, adjuncten Wim Timmer en Roel Knol, collega-GV-ers, Irinda Groen van Exodus Nazorg, de Kerk met Stip uit Alphen en onze sponsors.Dankzij laatstgenoemden kon het gehele feest met gesloten beurzen georganiseerd worden: dank !

Ruud Bosma en Jan Lange

Bron: www.gevangenispastor.nl  (enigszins bekort)
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 mei 2010