IKON bestuur ontvalt voorzitter

In memoriam Helmer Koetje 1953 – 2010

In de nacht van zondag 30 op maandag 31 mei overleed Helmer Koetje, burgemeester van Hoogeveen en sinds september 2001 voorzitter van de IKON, de Interkerkelijke Omroep Nederland. Wegens ziekte kon hij deze voorzittersfunctie al een paar maanden niet meer uitoefenen. Toch waren de contacten over en weer gericht op de toekomst. Helmer Koetje was er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. Wanneer hij zich goed voelde, pakte hij de draad van zijn werk weer op. Ook bij de IKON bleef hij tot aan zijn plotselinge overlijden zeer betrokken.

De geboren Veendammer groeide op in een protestants-christelijk nest. Hij studeerde bestuurskunde aan de VU in Amsterdam en werd daarna actief in de politiek, eerst als bestuurslid van het CDJA, later in de Tweede Kamer. Na zijn kamerlidmaatschap werd hij lid en vervolgens voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Deze functie heeft hij vier jaar bekleed, waarna hij burgemeester werd, eerst van Vriezenveen dat later opging in Twenterand, en vanaf 1 juli 2009 van Hoogeveen. Helaas werd kort na zijn aantreden longkanker geconstateerd.

Helmer Koetje heeft als voorzitter de IKON door moeilijke tijden van reorganisatie en zendtijdverkorting heen geloodst. Met zijn politieke- en media-achtergrond wist hij als geen ander een goede verstandhouding te bewerkstelligen met politiek, publieke omroep en media, terwijl hij dankzij zijn geloofsachtergrond ook een uitstekende intermediair was voor de achterbankerken van de IKON.

Helmer Koetje hechtte veel belang aan een sterke, interkerkelijke publieke omroep, juist in deze tijd. Bij het zestigjarig bestaan van de IKON verwoordde hij dat als volgt: ‘De aanwezigheid van de kerken in de media is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch hoop ik dat de kerken hun zendtijd kunnen behouden om het Woord van God bekend te maken. Weliswaar daalt het kerkbezoek, maar de beleving van religie en het zoeken naar die beleving nemen niet af. Politici die op grond van de getalsmatige achteruitgang van de kerken denken dat de IKON overbodig wordt, slaan de plank mis’.

Wij zullen zijn analytisch denkvermogen, zijn gedrevenheid, zijn gevoel voor relativering en zijn engagement bijzonder missen. Een mooi en bijzonder mens is weggerukt uit ons leven. Wij herdenken Helmer Koetje met grote dankbaarheid.

Martin Fröberg,
Directeur IKON

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 mei 2010