Vacature Bijzonder Hoogleraar

St.Oud-Katholiek Seminarie

Het Curatorium van het Oud-Katholiek Seminarie nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van Bijzonder Hoogleraar met de leeropdracht:

Onderwijs en onderzoek in de oude katholieke kerkstructuur, tevens inhoudende de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken aan het Departement Godgeleerdheid van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De voorkeur van het Curatorium gaat uit naar een kandidaat, die al verbonden is aan een universitaire of vergelijkbare onderwijsinstelling.

Van de kandidaten wordt verwacht:
– dat zij gepromoveerd zijn binnen het vakgebied theologie;
– dat zij vertrouwd zijn met het internationale oud-katholieke theologische discours;
– dat zij onderwijservaring hebben op universitair niveau;
– dat zij ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een reeks van publicaties op hoog niveau;
– dat zij zich inzetten voor het Oud-Katholiek Seminarie en het contact onderhouden met het Departement Godgeleerdheid van de UU;
– dat zij lid zijn van, of aantoonbare affiniteit hebben met een Oud-Katholieke Kerk, verbonden met de Unie van Utrecht (van een buitenlandse kandidaat wordt verwacht,  dat hij/zij in staat is in het Nederlands college te geven).

De aanstelling is voor 5 jaar, met de mogelijkheid van verlenging, en omvat 0,3 fte.
Honorering geschiedt overeenkomstig de geldende honorariumschalen en arbeidsvoorwaar-den voor pastores in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Belangstellenden voor deze functie van Bijzonder Hoogleraar wordt verzocht hun sollicitatie, vergezeld van een CV en een overzicht van hun publicaties, vóór 25 juni 2010 te richten aan de secretaris van het Curatorium:

S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH  IJmuiden.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juni 2010