Drie eeuwen verborgen erfgoed

Een stralende Lia Schade van Westrum kon vrijdag jl. de eerste exemplaren van haar boek aanbieden aan de beide bisschoppen. 
De presentatie van Oud-katholieke kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap vond plaats in het Museumcafé van het Catharijneconvent te Utrecht en was georganiseerd door de kerk.

Een vijftigtal mensen luisterde naar een bijdrage van drs. Mart van der Sterre, directeur van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN). Doordat de parochies hun overgeleverde kerkelijk erfgoed eeuwen lang gebruikt en gekoesterd hebben en niet stijlgevoelig waren, is er zoveel roerend religieus erfgoed bewaard gebleven. De heer van der Sterre gaf de kerk de nodige complimenten voor de wijze waarop zij een pioniersrol vervuld heeft bij inventarisatie en pilot-projecten op het terrein van behoud en beheer.
Lia Schade van Westrum benadrukte in haar toespraak dat zij in haar boek zowel het roerend erfgoed maar met name ook de kerken als geheel centraal heeft willen stellen. Haar bedoeling om het verborgen erfgoed uit de schuilkerken aan het licht te brengen voor een groter publiek is met dit kijk- en leesboek geheel gerealiseerd.


Aartsbisschop Joris sprak in een dankwoord over het erfgoed, waarin de vroomheid en de spiritualiteit van de generaties voor ons zichtbaar wordt en sprak de wens uit dat het boek ook nieuwsgierig zal maken naar de hedendaagse oud-katholieke spiritualeit. 

Tijdens de ontspannen afronding maakten de nodige mensen van de gelegenheid gebruik om de handtekening van de auteur in hun exemplaar van het boek te verkrijgen.

Tijdelijke aanbieding €29,50. Na 1 juli 2010 wordt de prijs € 39,50. Te bestellen bij Walburg Pers.
Indien u in de boekhandel van deze aanbieding gebruik wilt maken dient u de bon uit te printen.

Foto’s: Tom Mulder
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juni 2010