Dialoog met de Kerk van Zweden

Van maandag tot en woensdag jongstleden was in Haarlem de commissie bijeen die sinds 2005 de dialoog van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht met de kerk van Zweden voert. De commissie werkt aan een document, waarin de overeenkomsten en verschillen tussen de beide kerken worden behandeld. Op grond van dat document zal worden besloten of we tot een volledige kerkelijke gemeenschap (full communion) kunnen komen, zoals beide kerken die ook met anglicaanse kerken hebben. De dialoog bestaat niet alleen uit stevige theologische gesprekken, maar wordt ook gevoed door gebedsdiensten, persoonlijke contacten en kennismaking met elkaars kerken. Om dit laatste gestelte te geven was er op dinsdagmiddag tijd voor een uitstapje naar Amsterdam, waar we tussen de regenbuien door flink wat kerken bezochten en afsloten met een vesperviering in de kerk aan de Ruysdaelstraat. Het werk aan het document vordert gestaag en de commissieleden zijn optimistisch gestemd over vérgaande samenwerking.
 
Dirk Jan Schoon, co-voorzitter.
 
Op de foto v.l.n.r.: kan. Margarethe Isberg, past.drs. Harald Münch, prof.dr. Urs von Arx, mgr.dr. Dirk Jan Schoon, prof.dr. Sven-Erik Brodd, past.dr. Christopher Meakin, past.drs. Peter Feenstra. Door persoonlijke omstandigheden was co-voorzitter mgr.dr. Jonas Jonson verhinderd om aanwezig te zijn.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 juni 2010