Jaarlijkse Bisschoppenconferentie in Zwitserland

Beide bisschoppen zijn deze week afgereisd naar Wislikofen, Zwitserland, waar de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC) plaats vindt van 13 t/m 17 juni.
Tijdens deze jaarlijkse conferentie worden onderwerpen als rapportages uit de lidkerken, de voortgang van de verschillende oecumenische dialogen en financiën aan de orde gesteld.
Ook zal een geplande conferentie met bisschoppen van andere episcopaal-synodale kerken, die vooraf zal gaan aan het Internationale Oud-Katholieken Congres in augustus, verder worden voorbereid. Voor die conferentie zijn ook uitgenodigd bisschoppen van onze zusterkerk in de Filippijnen, van de Iglesia Reformada Episcopal in Spanje en de Lusitaanse Kerk in Portugal (die beiden deel uitmaken van de Anglicaanse wereldgemeenschap), van de Mariavieten in Polen en  van de Mar Toma kerk in Zuid-India.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 juni 2010