Afscheid van Peter Feenstra

Afgelopen zondag, 20 juni, nam Peter Feenstra in een feestelijke eucharistieviering afscheid als pastoor van de parochie Haarlem vanwege zijn vertrek naar Zwitserland. Hij volgt zijn vrouw naar Bern die daar al werkzaam is.
In de verschillende toespraken die gehouden werden, werd het preken genoemd als één van pastoor Feenstra´s grootste professionele kwaliteiten. De bisschop die ook aanwezig was, bekende tijdens zijn toespraak dat hij nog regelmatig terugdenkt aan de tips die hij op dat gebied van Peter kreeg en hij refereerde verder o.a. aan de betrokkenheid van Peter bij de landelijke kerk, in diverse overlegorganen.
Na afloop van de dienst kon men een tentoonstelling bekijken van foto´s die weergaven hoe de pastoor gestalte gaf aan de rituelen bij belangrijke levensmomenten van parochianen zoals doop, huwelijk en aanstelling van lectoren.
Een groot aantal parochianen had gehoor gegeven aan de oproep om taarten te bakken om pastoor Feenstra te kunnen tracteren op een Duitse ´Kaffé mit Kuche´ die hij zo waardeert.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 juni 2010