Heeft God humor?

In een zonovergoten Zürich ging de tweede dag van het Oud-Katholieken Congres van start met een ochtendgebed.
De lezing uit de Brief aan de Romeinen zette de toon voor de dag:
Moge de God die onze hoop is, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
De liederen kwamen uit de traditie van Taizé, waar men al jaren gewend is in vele talen te zingen, eventueel door elkaar.

En toen was in een volle Augustinerkirche de eer aan Bisschop Dick Schoon om het eerste referaat te houden, onder de titel: De kerk als plaats van vreugde, toen en nu.
In het Duits, simultaan vertaald voor wie daar behoefte aan had.
In een mooi historisch overzicht werd de geschiedenis van de Oud-Katholieke kerken geschetst, en in een breed historisch kader geplaatst, telkens uitgaand van de vraag: Welke vreugde bereidt deze kerk de mensen?

Zijn conclusies concentreerden zich op drie punten, die nader uitgewerkt werden:
1. Onze kerk als lokale gestalte en als minderheid
2. De openheid naar de wereld
3. De persoonlijke verantwoordelijkheid van alle gelovigen.

Samenvattend stelde hij dat de vreugde van de oudkatholieken bestaat uit:
a. Allereerst en boven alles het geloof zelf, dat wij samen en ieder van ons voor zich gekend worden door God.
b. Wij leven op aarde met anderen, mensen die net als wij verlangen naar levensgeluk, vrede en een goede toekomst voor hun kinderen.
c. We mogen leven zonder angst, omdat we weten dat we in Gods hand geborgen zijn.
d. Het is niet het verleden dat ons bepaalt, maar het is de grootse toekomst die ons van Godswege wordt voorgehouden.
Als aan je gevraagd wordt waarom je Oud-Katholiek ben, zou het antwoord moeten zijn:
Omdat ik vol vreugde mag geloven in de aanstaande voltooiing van Gods Koninkrijk!

Heeft God humor?

Henriette Crüwel, Pfarrerin van de Bonner Gemeinde zette het thema voort met de vraag: Heeft God humor?
Het korte antwoord is: Maar natuurlijk! Hij heeft de mens geschapen, en er zijn oud-katholieken.
God moet dus humor hebben. Maar het snelle antwoord is te makkelijk, zoals meestal.
In een mooi exposé over humor, humor in de Bijbel, kregen we uiteindelijk toch ook een mooi onderbouwd antwoord op de vraag, en het antwoord blijft: Ja, God heeft humor. Niet omdat hij zich amuseert met het noodlot van zijn schepselen, maar juist en vooral omdat hij mens geworden is, en aan de mensen gelijk geworden is.
Heel prikkelend eindigt ze haar betoog aldus:
Ik heb mijn best gedaan u met de gedachte vertrouwd te maken dat God niet alleen humor schenkt, maar ook humor heeft. Als deze stelling u te ver gaat, dan moeten we het er toch minstens over eens zijn, dat God voldoende begrijpt van grappen, om ons te permitteren hem humor toe te schrijven.

In een van de vele workshops in de middag werd het thema verder uitgewerkt met muziek.
Al met al een dag en referaten om over na te praten, en dat gebeurde dan ook!

Tekst en foto’s: Jaap van Oort

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 augustus 2010
Zie hier voor de teksten van de gehouden referaten en preken