Het dertigste Altkatholikenkongress is van start.

In Zurich aan het gelijknamige meer, in het hart van Europa, biedt de Christkatholische Kirche uit Zwitserland gastvrijheid aan oud-katholieken uit vijftien verschillende landen.
De openingsdienst op maandag 9 augustus, een mooie plechtige eucharistieviering in de Augustinerkirche, werd dan ook in maar liefst zes talen gehouden. In zijn preek benadrukte de Zwitserse bisschop Dr.Harald Rein nog eens het thema van het congres: “Mit Freude werdet ihr ausziehen!”.
We baden het Onze Vader elk in onze eigen taal.
Mw. Adrie Paasen hield als voorzitter van het Permanent Congrescomité een geestige openingstoespraak.
Groetwoorden zijn nodig, maar om kwart over acht ’s avonds, als iedereen naar een maaltijd verlangt, willen ze wel eens iets te lang duren. Het viel mee!
En daarna liet de parochie van de Augustinerkirche zien hoe je tweehonderdvijftig mensen te eten geeft!
Al met al een mooi begin van het congres, en we zien uit naar de volgende dagen.

Tekst: Jaap van Oort
Foto’s: Jaap van Oort en Karel Haverkorn

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 augustus 2010
(zie hier voor de teksten van de referaten en preken)