Bisschoppenontmoeting

Maandag 9 augustus a.s. gaat in Zurich het 30e Internationaal Oud-Katholieken Congres van start. Voorafgaand aan het congres heeft de Internationale O.K. Bisschoppenconferentie (IBC) een driedaagse bisschopsontmoeting belegd. De bisschoppen van de IBC ontmoeten daar collega’s van de Onafhankelijk Filippijnse Kerk, de Mar Thomakerk uit India, de Oud-Katholieke Kerk van de Mariavieten in Polen en de Spaanse Reformed Episcopal Church.

Aartsbisschop Joris Vercammen wijst in zijn welkomswoord op een vergelijkbare ontmoeting van bijna een halve eeuw geleden in Canterbury, georganiseerd door de toenmalige aartsbisschop van Canterbury. Bij die gelegenheid waren dezelfde kerken ook vertegenwoordigd.  In die halve eeuw is de oecumenische kaart wel veranderd, het isolement is verdwenen en meer en meer is men zich er van bewust dat een te zwaar accent op de eigen confessionele identiteit de verkondiging van het evangelie belemmert.
De bisschop gaat verder in op de verschillende dialogen, die er gevoerd worden, en legt nadruk op de katholiciteit van de kerk en het belang van het bisschopsambt daarin.

Het episcopaal-synodaal karakter, dat de genoemde kerken delen, is dan ook het onderwerp van bezinning tijdens deze internationale ontmoeting.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 augustus 2010