Er is nog plek in Wahlwiller

Ontmoetingsdagen voor vrouwen

Van 27 september tot en met 30 september 2010 organiseert de Bond van O.K. Vrouwen voor de tweede maal dit jaar een ontmoeting in het Arnold Janssenklooster in Wahlwiller. De prachtige omgeving en de hartelijke gastvrijheid van de zusters maken iedere keer het samenzijn daar tot een bijzondere ervaring. 

Thema dit jaar is: “De kerk in de wereld en de wereld in de kerk”.  Hoe kunnen wij het voorbeeld van Jezus volgen in onze tijd en wat is de rol van de kerk daarbij. Zuster Claudia laat op een tocht door de geschiedenis van het geloof voorbeelden zien en aanknopingspunten voor de huidige tijd.  
Door het openhartig van gedachten wisselen en gezamenlijk ontspannen op stap te gaan in de omgeving, worden de dagelijkse zorgen en verplichtingen even helemaal los gelaten. De omgeving werkt mee de verdieping en bewustwording te bevorderen..

Ga een keertje mee om dit ook te ervaren. Er is nog plaats voor een aantal deelneemsters.
Datum: 27 t/m 30 september 2010
prijs :   voor leden van de Bond 140 euro,
           niet leden betalen 150 euro

opgave en nadere informatie:
Rina Homan (078 6454189)
Marianne Tanke (023 5243068)

U bent ingeschreven zodra uw aanmelding en het inschrijfgeld (=vooruitbetaling) van 40 euro is ontvangen op bankrekening 4226455 ten name van Commissie Wahlwiller te Aerdenhout. Gaarne vermelden: najaar 2010.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 augustus 2010