Bidden en opnemen

Op zaterdag 18 september 2010 houdt de Werkgroep St. Willibrord weer een
bid-, spreek- en schrijfdag.

Op die dag worden er gebeden geschreven en ingesproken ten behoeve van het getijdengebed op de site van de werkgroep. Het gaat om gebeden voor de periode Advent 2010 tot Pasen 2011. Een ieder die hier aan kan meewerken, wordt uitgenodigd naar de Kinderhuissingel 76 in Haarlem te komen. De dag begint om 10.30 uur en er wordt doorgewerkt  tot ongeveer 15.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

De werkgroep heeft inmiddels acht maanden kunnen volmaken en veel parochies hebben de kalender overgenomen. Ook de vele goede reacties zijn een reden om met deze uitdaging door te gaan.

Belangstellenden, die best willen meewerken maar niet die dag naar Haarlem kunnen komen, wordt gevraagd contact op te nemen met de organisatie. Men ontvangt dan de opgave van de schriftgedeelten en kan thuis met het maken van de gebeden aan de slag.

Contactadres (voor deelname): mw. Rina Homan (078 6454189)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 augustus 2010