Wie? wat? waar?

Jarenlang verscheen er een bescheiden boekje, getiteld: “Wie Wat Waar”, waarin kort werd samengevat wat er op de dagen van een bepaald jaar voor belangrijk nieuws te melden viel.
Een dergelijk wie en waar lijkt voor onze kerk op dit moment ook geen overbodige luxe, want er zijn nog al wat pastoorswisselingen. We geven u er een aantal en beginnen in het zuid-westen:

Zeeland: na 6 jaar neemt em.past. Jan van Handenhoven nu echt afscheid als rector van de Statie Zeeland en als pastor van de Mission to Seafarers te Vlissingen. Met ingang van 1 augustus a.s. nemen dr.Remco Robinson en zijn vrouw Ank Muller deze verantwoordelijkheden over. Het echtpaar gaat in Oost-Souburg wonen. Dr. Remco blijft daarnaast aan als docent aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Arnhem: met deze wissel komt de parochie Arnhem binnen een paar jaar opnieuw vacant. Er zal een tijdelijke voorziening getroffen moeten worden.

Utrecht: zoals bekend nam past.Jan Kinneging in mei afscheid als pastoor van Utrecht, na de nodige omzwervingen zal hij zich medio augustus definitief weer in Utrecht vestigen als emeritus.
Intussen is een van de nieuwe pastoors van Utrecht, Bernd Wallet, met zijn gezin naar Utrecht verhuisd en zal na wat aanpassingen aan de pastorie aan het Willemsplantsoen ook daar gaan wonen. De andere pastoor, Annemieke Duurkoop, zal zich in het najaar eveneens in Utrecht vestigen en in de parochie aan de slag gaan.

Groningen: met het vertrek van pastoor Annemieke Duurkoop dreigde even een probleem voor Groningen en Jorwerd, maar in de opvolging kon voorzien worden; kandidaat Victor Scheijde zal met ingang van 1 september als pastoraal werker in de beide provincies aan de slag gaan, pastoor Rudolf Scheltinga zal als senior voor de begeleiding zorgen. Het gezin Scheijde-Albers zal zo spoedig mogelijk naar het noorden verhuizen.

Gouda en Schoonhoven: pastoor Alja Tollefsen is al enige maanden ziek, maar emeritus pastoor Klaas-Jan Homan neemt zo goed als mogelijk het pastoraat van beide parochies op dit moment waar. Hopelijk zet het herstel van pastoor Tollefsen door.

Egmond: pastoor Mattijs Ploeger kreeg een warm afscheid als pastoor van de parochie Egmond. Pastoor Rudolf Scheltinga staat er nu alleen voor in onze grootste parochie, zo mogelijk wordt een aanvulling gerealiseerd.

Haarlem: pastoor Peter Feenstra volgt zijn vrouw naar Bern in Zwitserland, waar Prof.dr. A. Berlis vorig jaar tot hoogleraar werd benoemd. De nu onstane vacature in Haarlem wordt, zoals eerder al gemeld, ingevuld door pastoor Ploeger. De mate van aanstelling in Haarlem past goed bij de andere functie van pastoor Ploeger, die van rector en docent van het Oud-Katholiek Seminarie.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 juli 2010