Jongeren in Zürich

Jongerenpastor Jutta Eilander vulde een hiaat in door een eigen programma te ontwikkelen voor jongeren tijdens het Internationaal O.K. Congres te Zürich. Samen met enkele begeleiders heeft ze een groep Nederlandse jongeren om zich heen, waarbij zich al snel jongelui uit andere landen hebben aansloten.

Op de o.k. jongerensite wordt ook regelmatig verslag gedaan vanuit Zürich, neem een kijkje.

Foto Rina Homan
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 augustus 2010