Gedenkend allen die ons in geloof zijn voorgegaan

De Oud-Katholieke Geloofsgemeenschap Twente en Ommelanden organiseert een tentoonstelling van bidprentjes, uitgegeven ter nagedachtenis van overledenen uit de 19de en 20ste eeuw uit de diverse kerkelijke tradities uit Nederland.
De tentoonstelling is samengesteld uit de collectie van mw I. Bergers-Blom, die na afloop van de viering van Allerheiligen en Gebeden Allerzielen in de koffieruimte van de Verrijzeniskerk een toelichting geeft bij haar verzameling. Zij toont de evolutie welke de bidprentjes in de loop van twee eeuwen hebben ondergaan.
De eucharistieviering is om 18.00 uur en de toelichting volgt daarna.

De verzameling bevat ook een collectie van de Maastrichtse uitgeverij “Kunst adelt” (1932 –1970)

De Oud-Katholieke Geloofsgemeenschap komt in de regel twee maal per maand in de kerk “Uit liefde” in Lonneker samen. Maar door een dubbelboeking van de PKN-gemeente en de oud-katholieke gemeenschap is de viering 30 oktober verplaatst naar de Verrijzeniskerk, Het Leunenberg 588, 7544 JM Enschede.
Inlichtingen www.twente.okkn.nl.

Amersfoort, 27 oktober 2010