Willibrord ontmoet Arminius

De Werkgroep Sint Willibrord houdt dit jaar haar jaarlijkse Willibrordbijeenkomst op zaterdag 6 november 2010 in de Oud- Katholieke kerk te Den Haag (de ingang van de kerk is aan de Juffrouw Idastraat op nummer 7).

In het voorjaar was er de geslaagde bijeenkomst met Ds Suurmond rondom teksten uit het Bijbelboek Prediker. Dit najaar willen wij u prikkelen met een theologisch conflict uit de 17e eeuw. Een tijd gekend door strijd om de waarheid of het behoud van de eigenheid, behoud van de eenheid of ruimte voor veelvormigheid. De oude kerk is niet ongeschonden uit die strijd gekomen en naast de oude kerk zijn er vele anderen ontstaan. Vaak ten koste van strijd, pijn, verdriet en misverstaan. Welke lering valt daaruit te trekken?

Programma van deze dag:
10.00 uur Ontvangst, koffie / thee
10.30 uur Korte vergadering
11.00 uur Kees Posthumus met een alleenspraak over Arminius! Rekkelijk! over het leven en het
werk van Jacobus Hermanszoon, beter bekend als Arminius. In de voorstelling klinken,
begeleid door een “rekkelijke accordeon, van Juul Beerda Liedjes uit de zeventiende
eeuw, van nieuwe teksten voorzien
13.00 uur Lunch
14.00 uur Middag programma, Hoe rekkelijk zijn de oud-katholieken?
15.00 uur theepauze
16.30 uur Eucharistieviering

Aanmelden tot uiterlijk één week van te voren bij:
Rina Homan tel. 078 – 645 41 89
mail rinahoman@live.nl

Kosten voor deze dag 15.- euro p.p.

* Het verslag van de bijeenkomst/vergadering van 7 november 2009 is te verkrijgen bij Gerard Schoonderbeek, tel.024-6221470, mail schoonderbeek-dehaan@hetnet.nl
** Financieel verslag is te verkrijgen bij Rina Homan, tel.078-6454189, mail rinahoman@live.nl   
*** uw bijdrage aan het werk van de werkgroep. Een aantal leden heeft de jaarlijkse bijdrage á 12.50 euro nog niet overgemaakt. U wordt vriendelijk verzocht dit alsnog te doen op rekening 57 02 72 t.n.v. Oud-Katholieke Werkgroep St. Willibrord te Dordrecht.

 

Om 11.00 uur voert Kees Posthumus ons een paar eeuwen terug in de tijd. In een actuele muzikale voorstelling worden we deelgenoot gemaakt van leven en denken van Arminus.* Dit optreden zal zeker stof tot nadenken geven. Daarnaast is er voor de aanwezigen de opdracht om -alleen of samen- tijdens de lunchpauze zich te bezinnen op de rekkelijkheid van ons eigen geloof en geloofsgoed.
Nadat de inwendige mens is versterkt, willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en bezinning.
Na de theepauze sluiten we de dag af met een Eucharistieviering waarin onze nieuwe pastor Henk Schoon zal voorgaan.

Arminius
* In 2009 stonden de Remonstranten stil bij het begin van hun geschiedenis, ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Jacobus Arminius. God heeft sommige mensen uitverkoren en anderen niet, zeiden calvinisten die streng in de leer waren. Hoe je je ook gedraagt, daar verander je niets aan. Arminius kreeg steeds meer moeite met die harde leer en vond dat belijdenissen herschreven mochten worden: de mens heeft ook zelf wat te willen (ruimte voor de vrijheid van de mens).
De rekkelijke christenen werden door de preciezen uit de kerk gezet en verbannen.
Leer Arminius alsnog kennen:

als kerkvader van de rekkelijke christenen die probeerde om de hoge bergen van Calvijn en de lage landen van Erasmus met elkaar te verzoenen;
als de theoloog die ervoor pleitte om belijdenissen te herzien en te zien als menselijke geschriften;
als aartsvader van de Nederlandse cultuur van relativeren, polderen en voortschrijdend inzicht.
Tolerant Nederland is inmiddels wel voorbij aan het stadium van levensbeschouwelijke conflicten en religieus geweld uit die donkere tijden. We hebben een vorm van samenleven gevonden waarin verschillende religieuze overtuigingen hun plek hebben gevonden. De 16e en de 17e eeuw liggen ver achter ons. Of toch niet?

Deze dag moet u meemaken en……..
deze voorstelling mag gezien en gehoord worden!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 oktober 2010