Paus Shenouda bezocht ons land

Van 15 tot en met 17 oktober jl. bracht paus Shenouda III, patriarch van Alexandrië en hoofd van de heden ten dage over de hele wereld verspreide Koptisch Orthodoxe Kerk, een bezoek aan de leden van zijn kerk in ons land. De circa 6.000 Kopten in ons land zijn verdeeld over zeven parochies en sinds 2005 lid van de Raad van Kerken in Nederland.
De 87-jarige paus had een zeer druk programma af te werken, waarbij ook ontmoetingen met vertegenwoordigers uit de oecumene op het programma stonden. Onze kerk werd daarbij vertegenwoordigd door kanunnik Wietse van der Velde. Hij was zaterdagochtend (om half acht!) aanwezig bij de wijding van de kerk van de H. Marcus in Den Haag. ’s Avonds was hij bij de opening van het Koptisch Cultureel Centrum naast de Koptische kerk in Amsterdam. In dit centrum wordt o.a. iedere zondag voor circa 600 kinderen en jongeren zondagsschool en godsdienstonderwijs gegeven. Bij de op de opening aansluitende ontvangst werden de genodigden toegesproken door de paus. Daarin benadrukte hij het grote belang van de verkondiging van het evangelie (als een kerk dat niet doet dan is zij geen kerk). Daarnaast beklemtoonde hij ook de noodzaak van de oecumene. Het grote aantal van de door hem geïnitieerde dialogen met zeer uiteenlopende christelijke kerken is het bewijs van de ernst die hij zelf daar mee maakt.
Uit het enthousiasme waarmee de paus door de massaal toegestroomde gelovigen, die dit bezoek als een grote bemoediging ervoeren, werd begroet bleek de grote verering voor zijn persoon.

Wietse van der Velde

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 oktober 2010