Geldwerving is big business

Op zaterdag 30 oktober a.s. verzamelen zich de nodige penningmeesters en andere afgevaardigden van parochies in Amersfoort voor de dag van de geldwerving.

De dag is georganiseerd door de Thesaurier en mw. I. Schenk (coördinator geldwerving) en is bedoeld om kerkbesturen te ondersteunen bij het actie voeren om meer middelen binnen te krijgen. Onderwerpen, die ook al werden behandeld in de Gids voor Geldwerving, zullen aan de orde komen en er zal worden gediscusieerd over de nodige stellingen.
De dag begint om 10.00 uur en zal worden afgerond rond 15.00 uur.
Mochten er nog parochies zijn, die de aankondiging zijn vergeten, en toch willen komen, graag even contact opnemen met het Bisschoppelijk Bureau voor 18.00 uur vandaag.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 oktober 2010