Onder het toeziend oog van Pascal

Kerkleden zijn de samen de grootste geldgevers in Nederland en toch brengen de meeste oud-katholieke parochies onvoldoende op uit de levende kerk om de pastores van een goed honorarium te voorzien. Om daar wat aan te doen, werd onder enthousiaste leiding van Ineke Schenk en Thesaurier, Fred Hubers, op zaterdag 30 oktober een eerste bijeenkomst Geldwerving belegd.
Ineke Schenk schetste de wijze van aanpak, met een projectgroep en adviseurs voor parochies. Allemaal pro deo! De projectgroep en adviseurs gaan in de komende jaren de kerkbesturen bijstaan met adviezen, tips en trucs.
Heel vaak is gebrek aan kennis een oorzaak van minder geefgedrag, om daaraan wat te doen wordt gewerkt aan een handboek (ook digitaal) waar voorbeelden te vinden zijn, benaderingswijzen van de verschillende doelgroepen, fiscale mogelijkheden etc. etc.
Adviseurs kunnen alleen maar een handje helpen, het eigenlijke werk zal in de parochies zelf moeten gaan gebeuren. Zoek daar ook gemotiveerde vrijwilligers voor, was de oproep.

Tijdens de bijeenkomst meldden zich spontaan de eerste mensen, die wel als adviseur aan de slag willen gaan.
Er was tijdens de dag nog weinig ruimte ingeruimd voor het uitwisselen van ideeën, maar ze waren er wel en zullen zeker in het vervolg aan bod komen.
Een van de levendigste onderdelen was het in groepen discussiëren over een aantal stellingen.
Een nuttige bijeenkomst als eerste aanzet voor een nieuw elan de kerk financieel gezond te krijgen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 oktober 2010