Bondsdag te Utrecht

Op dinsdag 10 mei 2011 wordt in Utrecht de 84e Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden.
De Bondsdag is niet alleen voor de leden van de Bond, ook overige geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, de grootste vrijwilligersorganisatie binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

In de ochtend wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, gevolgd door een lunch. Over het middagprogramma, waarvoor u kunt kiezen uit diverse onderdelen, volgt binnenkort meer informatie. Ter afsluiting van deze dag is er een kerkdienst.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 november 2010