Pastoors Utrecht nu echt begonnen

 

Het installeren van een nieuwe pastoor is niet enkel een administratieve handeling, maar het is veel meer. Mensen worden aan elkaar toevertrouwd; de pastoors aan de gemeente en de gemeente aan de pastoors. Ambtsdragers zijn een geschenk om ons te bepalen bij onze oorsprong; we zijn niet zomaar uit onszelf bij elkaar, maar het is de Heer die ons samen roept en uitnodigt.Vanuit dat visoen van het goddelijk verbond moet ook de aanstelling van de pastores gezien worden.
Zo begon de aartsbisschop de dienst op 31 oktober jl. in zijn kathedraal te Utrecht, waar hij de nieuwe pastooors, mw. Annemieke Duurkoop en Bernd Wallet, kwam installeren.

Pastoor Duurkoop verzorgde de preek tijdens de viering, die nog integraal terug geluisterd kan worden (te vinden op de website van Utrecht).

De parochie had in ieder geval haar nieuwe pastores een warm welkom bereid, de kerk zat goed vol.
Wij wensen Annemieke en Bernd goede en vruchtbare jaren toe in Utrecht.

 

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 november 2010