Een oosters-orthodoxe kerk leren kennen

Kerkelijke reis naar Kreta najaar 2011

De oosters-orthodoxe en oud-katholieke kerken stelden in 1986, na een lange dialoog, vast dat zij theologisch op dezelfde lijn zitten. Cultureel leven wij echter grotendeels in verschillende werelden. Mede daardoor is de theologische dialoog nog niet gevolgd door een officiële wederzijdse kerkelijke erkenning.

Om de contacten tussen oosters-orthodoxen en oud-katholieken te stimuleren, hebben het Patriarchaat van Constantinopel en de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie in 2003 een kleine internationale werkgroep opgericht (Internationale Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe). Deze gaat niet de theologische dialoog overdoen, maar streeft ernaar de kerken op praktisch niveau nauwer met elkaar in contact te brengen.

Eén van de initiatieven van de werkgroep is het organiseren van een reis naar Kreta. De doelgroep bestaat uit geïnteresseerde oud-katholieke parochianen en pastoors, die het boeiend vinden om een week te worden ondergedompeld in een orthodoxe kerk in haar oorspronkelijke leefomgeving. De kerk van Kreta is daarvan een goed voorbeeld. De reis zal primair tot doel hebben met de oosters-orthodoxe kerk kennis te maken, door bezoeken aan kerken en kloosters, parochies en geestelijken. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan natuur en cultuur van Kreta, zodat ook voor het ‘toeristische’ aspect ruimte zal zijn. De taal van het reisgezelschap zal Duits zijn.

De reis vindt plaats van 14 t/m 20 september 2011. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de heen- en terugreis op eigen gelegenheid, of onderling in groepsverband, organiseren. De kosten van het programma op Kreta zullen ongeveer 450 euro per persoon bedragen, uitgaande van een tweepersoonskamer in de orthodoxe theologische academie van Chania.

Nadere informatie over het programma zal aan het begin van 2011 beschikbaar zijn. Voor Nederland is Mattijs Ploeger (lid van de genoemde werkgroep) degene bij wie u terecht kunt met uw opgave of met vragen om nadere informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 november 2010