Bijzonder Hoogleraar ook actief in pastoraat

Met ingang van 1 april a.s. gaat dr.Peter-Ben Smit (geb. 1979) aan het werk als assisterend pastor in de Amsterdamse parochie.  Peter-Ben Smit is daarnaast werkzaam aan de Vrije Universiteit en het Oud-Katholiek Seminarie.
Smit groeide op in IJmuiden, waar zijn vader pastoor was, en vertrok na zijn studie in Amsterdam in 2000 naar het buitenland, waar hij binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk een pastorale en wetenschappelijke loopbaan had. Per 1 maart 2011 is hij als hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht benoemd als opvolger van Angela Berlis. De laatste jaren was hij werkzaam in Bern als parochiepastoor, universiteitspastor en docent kerkgeschiedenis.

De Oratie van prof. dr. P.B. Smit als Bijzonder Hoogleraar in de oud katholieke kerkstructuren tevens inhoudende de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken zal eerst plaats vinden op 30 november van dit jaar.

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 maart 2011