Afscheid van Pastoor A. Tollefsen

Pastoor A.Tollefsen heeft de aartsbisschop verzocht haar wegens persoonlijke omstandigheden te ontslaan uit haar taak en aanstelling als pastoor van de parochies Gouda en Schoonhoven. De aartsbisschop heeft haar verzoek ingaande 1 juli 2011 ingewilligd onder dankzegging voor haar inzet en verdiensten voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de afgelopen jaren. Pastoor Tollefsen heeft haar werkzaamheden inmiddels neergelegd. Zij dankt allen die haar in haar aanstelling nabij zijn geweest voor het in haar gestelde vertrouwen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 juli 2011