Lijfblad is weer uit

Het zomernummer van het oud-katholiek lijfblad is weer uit. Ditmaal draait het om het lichaam in allerlei facetten, vandaar ook het speelse thema Lijfblad. Met interessante artikelen over de gemeenschappelijke gebedsrichting als teken van eenheid, het lichaam van Christus, bevoorrechte borsten en interview met pastor Jan de Haan over de grenzen van het lichamelijke en nog veel meer.

De rubriek Even kijken bij… is ditmaal gewijd aan de parochie Egmond aan Zee. Het DING van is dan ook op deze site ook aangepast. De redactie wenst u veel leesplezier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juli 2011