Mar Thoma dienst in Den Haag

Zondag 31 juli vond in de oud-katholieke parochiekerk van Den Haag een oecumenische primeur plaats toen daar ’s middags voor de eerste maal in ons land een eucharistieviering volgens de liturgie van de Mar Thoma Kerk uit India werd gehouden. Tijdens deze viering werd ook een jonge vrouw van Hindoeafkomst, die christen was geworden, gedoopt.
De lange viering werd hoofdzakelijk in het Malayalam – een Zuid-Indiaase taal – gehouden. De Bijbellezingen waren echter in het Engels. Behalve traditionele zang van priester en gemeenteleden, werden er door de kleine groep aanwezigen onder begeleiding van een elektronisch orgeltje ook gezangen gezongen waarvan de melodie een slepende uitvoering van gezangen uit de Anglicaanse of meer evangelische traditie leek te zijn.

Priester Joseph Daniel die in de dienst voorging was hiervoor speciaal uit Bern gekomen. Hij is promotiestudent aan de Oud-Katholieke Theologische faculteit te Bern en is tevens pastoraal verantwoordelijk voor de twee Mar Thomaparochies in Zwitserland en Duitsland. In zijn openingswoord benadrukte hij de zusterlijke banden tussen de Mar Thoma Kerk en de Oud-Katholieke Kerken en sprak de verwachting uit dat beide kerken binnen enkele jaren in kerkelijke gemeenschap met elkaar zullen zijn. Aansluitend verzocht hij de Haagse pastoor een gebed te spreken.

De Mar Thoma Kerk heeft haar meeste leden in Zuid-India, maar velen zijn ook over de rest van de wereld verspreid geraakt. De Mar Thoma Kerk is een kerk uit de oosters-orthodoxe kerkenfamilie die haar oorsprong terugvoert op de evangelieverkondiging door de apostel Thomas in Zuid-India (vandaar de naam Mar Thomas, Heer Thomas Kerk). In de 19e eeuw splitste zij zich onder invloed van Engelse missionarissen af van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in India. Terwijl zij haar Syrisch-Orthodoxe liturgie (met kleurrijke gewaden en veel wierook) en de katholieke kerkstructuur met metropolieten, bisschoppen en priesters bewaarde, voerde zij ook een aantal hervormingen door, bijv. in de heiligenverering (alle ikonen werden uit de kerken verwijderd!), de invoering van synodale structuren en de opheffing van de celibaatsverplichting voor priesters. De kerk zegt haar leer en praktijk duidelijk op de Bijbel te willen funderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij al lange tijd in kerkelijke gemeenschap met de Anglicaanse kerken leeft.

Sinds enkele jaren zijn de Oud-Katholieke kerken van de Unie van Utrecht ook met hen in gesprek om te komen tot volledige kerkelijke gemeenschap. Zo heeft de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, daartoe afgelopen jaar een bezoek aan die kerk gebracht. De Indiase bisschop Philoxenos, die verantwoordelijk is voor de oecumenische contacten, bezocht afgelopen winter ons land voor een nadere kennismaking en ontmoeting met onze kerk.

Tekst: Wietse van der Velde
Foto: Ron van den Bos
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 augustus 2011